Thi công xây nhà thép tiền chế 40m2 với 263 triệu vừa đẹp vừa nhanh